Izrada
snimanih
i animiranih
videa

“Od scenarija do online distribucije”

-Produkcija Pokret

Izrada snimanih i animiranih videa

“Od scenarija do online distribucije”

-Produkcija Pokret

Kategorije videa

za svako poslovanje

Kategorije videa

za svako poslovanje

Svaki video radimo po kroju klijenta, što znači da ne postoje dva ista. No, za lakše snalaženje pripremili smo najčešće primjene prema upitima koje dobivamo.

VIDEO EXPLAINER

Što:

Objašnjavanje proizvoda ili usluge u kratkom formatu

Za koga:

Softverska rješenja i inovativne usluge koje zahtijevaju mikro edukaciju

Gdje:

Landing page, main page, e-mail marketing, društvene mreže

Sinonimi:

Explainer video, animirani video

Uključuje:

istraživanje – copywriting – art direkcija – ilustriranje – animacija – voice over – sound design – sound mix – prava na glazbu – video hosting

 
 

BRAND VIDEO

Što:

Uvid u kulturu, misiju ili vrijednosti poduzeća te načina na koji poslovanje funkcionira

Za koga:

Za tvrtke koje se žele istaknuti u odnosu na konkurenciju te privući vrhunski kadar

Gdje:

O nama (website), prezentacije tvrtke, e-mail potpis, društvene mreže

Sinonimi:

Korporativni video, branding video, snimani video, promo video

Uključuje:

istraživanje – copywriting – art direkcija – storyboard – snimanje videa – snimanje tona – montaža – voice over – sound mix – color korekcija – GFX (grafički elementi) – prava na glazbu – video hosting

 
 

AD CONTENT

Što:

Materijal za online oglašavanje

Za koga:

Brand awareness, info o akcijskoj ponudi, poziv na akciju

Gdje:

Društvene mreže, online marketing platforme (npr. Google Display)

Sinonimi:

Facebook reklame, online reklame

Uključuje:

istraživanje – copywriting – ilustriranje – art direkcija – animacija – sound design – sound mix – prava na glazbu

 
 

EVENT VIDEO

Što:

Dokumentiranje događaja uživo, uz kratak video sažetak događaja

Za koga:

Dodatna i trajnija vrijednost eventa, promo za sljedeće evente, opcija Pay Per View

Gdje:

Live streaming, društvene mreže (kraća verzija), blog, e-mail marketing

Sinonimi:

Seminar video, snimka prezentacije

Uključuje:

snimanje videa – snimanje tona – montaža – GFX (grafički elementi) – video hosting

 
 

Ako znate koja vrsta videa vam je potrebna i trebate ponudu, ispunite upitnik i saznajte okvirnu cijenu za vaš video.

POPIS SVIH USLUGA

Istraživanje
Animacija
Snimanje tona
Montaža
Storyboard

Copywriting
Snimanje videa
Voice over
Color korekcija
Prava na glazbu

Art direkcija
Snimanje na green screenu
Sound design
GFX (grafički elementi)
Video hosting

Ilustriranje
Snimanje dronom
Sound mix
Video compositing
Projektni menadžment*

*Projektni menadžment uključen je u svaki projekt u kontekstu produkcijske provizije, a uključuje svu komunikaciju, organizaciju i vođenje projekta.